Hoe gaat asdasd.nl om met ontvangen e-mails?

Ontvangen e-mails van @asdasd.nl zijn voor alle gebruikers toegankelijk, mits deze het ontvangende adres weten. Een naam als test@asdasd.nl zal door meer personen worden gebruikt dan ditiseengeheimadres@asdasd.nl. De laatste is dus veiliger indien de e-mails vertrouwelijke informatie bevatten. Houd er echter rekening mee dat de kans aanwezig blijft dat e-mails van het laatst genoemde e-mailadres alsnog door anderen ingezien kunnen worden. Indien de e-mails vertrouwelijke informatie bevatten die absoluut niet door anderen in mag worden gezien is asdasd.nl niet een geschikte dienst.